VOLEYBOL VE SEYİRCİ
Reklam
Abdullah Gümüşbaş

Abdullah Gümüşbaş

VOLEYBOL VE SEYİRCİ

30 Haziran 2015 - 10:16

Bilindiği üzere,Hızlı değişim,çağımızın en önemli özelliklerinden biridir.Her gün karşılaşılan yenilikler toplumun yapısını ve de yaşam koşullarını aynı hızla değiştirmektedir.Zamanla eski yöntemler geçerliliğini,bazı kavramlarda önemini yitiriyor.Bunun doğal sonucu olarakta yeni sorunlar çıkıyor karşımıza.Hızlı değişimle gündeme gelen bu sorunlar da,yeni bir yaklaşımla yeni çözümler bekliyor.

Bu nedenle,yeni sorunların çok yönlü değerlendirilmesi,öbür konularla ilgisinin araştırılması zorunludur.Günümüzün sorunlarına,yüzeysel  incelemelerle ve bazı saplantılarla çözüm arama şansı kalmadı değişen koşullar,hemen her konuya yeni boyutlar kazandırdı.

Her toplumun kendine özgü bir çok özellikleri vardır.Gelenekleri,tutkuları,

alışkanlıkları o toplumun genel yapısını belirler.kültür düzeyine göre değişen özelliklere sahip toplumların bazı konulara karşı duyarlılıkları da değişiktir.Bazı ülkelerin gerekli saydığı konular.bazıları için hiç önemsenmeyebilir.Değer yargılarındaki bu değişiklik,her hangi bir konuya karşı ilgiyi de o ölçüde arttırır ya da azaltır.Sporla ilgilenen toplumlarda bu eğilimin kökeninde bazı olgular aranmalıdır.O toplumun yaşam felsefesi,kültür düzeyi,moral gücü sporla olan ilişkisinde önem kazanır.Çağdaş toplumlar sporu yaşamın bir gereği sayarken,bizim gibi bazı sorunları çözememiş bunalımlı toplumlar ise sporu hep gözardına atarlar.Spora yaklaşım biçimi o ulusal genel yapısıdır.Çağdaşlığının ölçütü olur bir yerde.Ülkemiz insanı çok eskilerde spora meraklı iken,bu gün en az spor yapan ve seyir eden  ulus durumuna  düşmüştür.Tarih boyunca kadınlı erkekli sporun içinde  olan ulusumuz,Sürekli artan bunalımlardan ötürü kendinde spor yapacak gücü bulamamaktadır.Artan olanaklar ve gelişen sosyal yapıya karşın spordan giderek uzaklaşmamızın nedeni  başlıbaşına bir araştırma konusudur.Az okuyan,sanatla ilgilenmeyen bir toplumun spora yeterince önem  vermemesi  yadırganmamalıdır.

Bence,seyircinin arttırılması için;

*Müsabakalar hafta sonları oynanmalı.

*Seyircilerin arttırılmasını temin  en  Sponsor desteğinin sağlanması.

-Seyircilere çeşitli armağanlar verilmeli.

-Sevilen sanatçılara müsabaka öncesi kısa konserler.

*Medya tarafından voleybol haberlerinin arttırılmasının sağlanması.

-Müsabaka yeri+Günü+Saati doğru olarak tespit edilmeli futbolda derbi maçları göz önüne alınması.

*TVF.Bilet fiyatlarını yeniden düzenlemesi.

*Taraftar desteği kulüpler için hayati derecede önemli  olduğu  için taraftarların beğenisine uygun oyuncu  ve teknik eleman transferi  yapması.

Son Yazılar