BİR SPOR KULÜBÜNÜN BAŞARISI - 2
Reklam
Abdullah Gümüşbaş

Abdullah Gümüşbaş

BİR SPOR KULÜBÜNÜN BAŞARISI - 2

20 Şubat 2016 - 00:45

BİR SPOR KULÜBÜNÜN BAŞARISI - 2

a) Tüm Branşlar ve Altyapılar dahil olmak üzere Yönetimi:

Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği Kalite şartlarının içerisinde yer alan;Hedefler ve bunların organizasyon içindeki uygulamaları,Yönetim Sisteminde var olan süreçler ve bunların bir birileriyle etkileşimleri,Yönetim sistemi dokümantasyonu,kaynak Yönetimi,Ölçüm ve Analiz,sürekli iyileştirme süreci değerlendirilmeleri.

Ayrıca,Yönetim Sisteminin uygulaması ve etkinliği ile Hizmet/Ürün gerçekleştirmeyi sağlayan proseslerin tetkiki ve dokümanların incelenmesi ve Kalite Müdürlüğünce denetlenmesi.

1- İDARİ YAPILANMA:

a)PROFESYONEL KADROLAR

b)İCRA KURULU

c)YENİ DEPARTMANLAR

d)KOMİTELER

e)KURUMSALLAŞMA (ISO 9000-20.. KALİTE BELGESİ ALINMASI)

a) Profesyonel Kadrolar:

Bildiği üzere,günümüzde Yıllık cirosu Milyonlarca $’a ulaşan ticari şirketler,İşinin uzmanı profesyonel kadrolar tarafından yönetiliyor.”………………..KULÜBÜ”Ülkemizdeki ilk 200-250 sanayi kuruluşunun arasında yer almak bir yana ,barındırdığı Futbolcular,sporbranşları,tesisleri ve organizasyonuyla yönetimi çok daha zor bir kuruluş,Eğer bu kuruluşu hak ettiği uzman,profesyonel kadrolarla yönetilmezse gelecek yılların zor koşullarına uyum sağlayacak bir “……………………….KULÜBÜ” yaratılamaz.Hızla globalleşen spor ve ekonomi liginde “…………………………KULÜBÜ”nün yıpranmasına seyirci kalınır.

b) İcra Kurulu :

Yönetim Kurulunun her an bir araya gelmesi mümkün olmadığı için,önemli kararların kişilerin sorumluluğuna bırakılması bir çok soruna yol açmaktadır.İcra Kurulunun görevlendirilmesi ile bir çok sorunlar aşılacaktır.İcra Kurulu Yönetim Kurulunun almış olduğu kararları hızlı ve etkin bir şekilde uygulamakla görevli olacaktır.

c) Yeni Departmanlar:

Bilet Satıştan,Tesis yönetimine,Sağlık hizmetlerinden halkla ilişkilere,insan kaynaklarından eğitime bir çok yeni departman göreve başlatılmalıdır.Bu güne kadar kişilerin omuzuna binen ağır yük,bu uzman kadrolara devredilmelidir.Böylece profesyonel yönetim ekibiyle uyumlu bir çalışma temposu yakalanarak,ilerdeki yönetim değişikliklerinde icraatın aksamadan sürmesini sağlayacaklardır.

d) Komiteler:

1-AMAÇ

Komitelerin amacı;Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve İcra Kurulu tarafından takip ve denetimi gerçekleştirilen çalışma alanlarının,üst düzeyde yönlendirilerek…….. KULÜBÜ’e en yüksek etkinlik ve verimliliği kazandırmasıdır……………….. KULÜBÜ Yönetim Komiteleri’ne ait çalışma prensiplerini bir sistem altında açıklamaktır.

2-KAPSAM

Kulüpte görev yapan komiteleri bünyesinde yürütülen faaliyetler bu prosedürün kapsamındadır.

3-TANIMLAR

Yönetim Komiteleri Mali konular,idari Konular ve İnsan kaynakları konuları,Sözleşmeler,Altyapılar,Yatırımlar,Tesisler, Hukuk,Pazarlama ve Gelirler,İletişim ile ilgili olmak üzere;Yönetim Kurulu tarafından atanan,bir başkan ve başkanın seçtiği Yönetim Kurulu üyelerinden ve Yönetim Kurulu dışından seçilen kişilerden oluşan komitelerdir.

 

Yazının 1. bölümünü okumak için tıklayınız...

Son Yazılar